ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ออกรางวัล

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 8 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181093 9189371 9194515 9197736 9364954
9181277 9191406 9194755 9198414 9365265
9182505 9191614 9194968 9362852 9365402
9187314 9192153 9195351 9363014 9365565
9187380 9192457 9197099 9364708 9366350
9187967 9193351

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 3 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1012873 AA 1086950 AB 1086817 AC 1031900 AD 1016572
AA 1024470 AA 1092426 AB 1089470 AC 1032568 AD 1040950
AA 1040446 AB 1025325 AB 1092390 AC 1033169 AD 1050658
AA 1064601 AB 1026139 AB 1096541 AC 1038323 AD 1055977
AA 1071487 AB 1039113 AC 1000960 AC 1054501 AD 1057844
AA 1077706 AB 1042905 AC 1008393 AC 1098992 AD 1077750
AA 1077888 AB 1056127 AC 1028136 AD 1013546 AD 1087531
AA 1085328 AB 1057154 AC 1031763 AD 1016344 AD 1098849

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here