ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับ โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ 4 กลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องไปร้องเรียนผ่าน 3 ธนาคารของรัฐแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค). ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึง การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 63 โดยผู้ที่จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เพราะกระทรวงการคลังได้แก้ไขให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังโอนเงินให้ไม่ได้ มีจำนวนประมาณ 1 ล้านราย

  • กลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันที่ 19 พ.ค. 63 จำนวน 5.9 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 4.3 แสนราย ขอให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว

  • กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 20 พ.ค. 63 สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เพราะได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 63 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here